Afdeling Centrum

Uurrooster schooljaar 2018 - 2019

Eerste graad

In deze graad volg je 1u muziekinitiatie

Muziekinitiatie 

Muziekinitiatie 1A (6-jarigen) ma 16u - 17u Katelijne Vanderhoeft
Muziekinitiatie 1B (6-jarigen) woe 13u - 14u Britney Huysmans
Muziekinitiatie 2A (7-jarigen) ma 16u - 17u Britney Huysmans
Muziekinitiatie 2B (7-jarigen) woe 14u - 15u Britney Huysmans
Muziekinitiatie klarinet (6 en 7 -jarigen) ma 17u - 18u Katelijne Vanderhoeft

Tweede graad

In deze graad volgt je 1u muziekatelier + 1u atelier groepsmusiceren + 1u instrument

Muziekatelier (vanaf 8 jaar)

Muziekatelier 1A (volzet) ma 17u - 18u Britney Huysmans
Muziekatelier 1B di 18u - 19u Isabelle Braet
Muziekatelier 1C woe 12u30 - 13u30 Rientje Van Oirschot 
Muziekatelier 1D do  16u - 17u Katelijne Vanderhoeft
Muziekatelier 1E vrij 16u - 17u Britney Huysmans
       
Muziekatelier 2A ma 18u - 19u Britney Huysmans
Muziekatelier 2B ma 16u - 17u Rientje Van Oirschot
Muziekatelier 2C woe 13u30 - 14u30 Rientje Van Oirschot
Muziekatelier 2D (volzet) do 16u - 17u Rientje Van Oirschot
Muziekatelier 2E vrij 18u - 19u Britney Huysmans
       
Muziekatelier 3A ma 16u30 - 17u30 Carine Melotte
Muziekatelier 3B di 16u30 - 17u30 Carine Melotte
Muziekatelier 3C woe 14u30 - 15u30 Rientje Van Oirschot
Muziekatelier 3D zat 10u - 11u Isabelle Braet
Muziekatelier 3E ma 17u - 18u Rientje Van Oirschot
       
Muziekatelier 4A ma 17u30 - 18u30 Carine Melotte
Muziekatelier 4B (volzet) di 17u30 - 18u30 Carine Melotte
Muziekatelier 4C woe 15u30 - 16u30 Britney Huysmans
Muziekatelier 4D zat 12u - 13u Isabelle Braet
Muziekatelier 4E ma 18u - 19u Rientje van Oirschot

Atelier Groepsmusiceren jongeren (vanaf 8 jaar)

Atelier Groepsmusiceren A 1ste + 2de jaar (volzet) ma 18u - 19u Katelijne Vanderhoeft
Atelier Groepsmusiceren B 1ste + 2de jaar di 16u - 17u Isabelle Braet
Atelier Groepsmusiceren C 1ste + 2de jaar woe 16u - 17u Rientje Van Oirschot
Atelier Groepsmusiceren D 1ste + 2de jaar (volzet) do 17u - 18u Rientje Van Oirschot
Atelier Groepsmusiceren E 1ste + 2de jaar (volzet) vrij 17u - 18u Britney Huysmans
Atelier Groepsmusiceren F 1ste + 2de jaar  zat 13u - 14u Isabelle Braet
Atelier Groepsmusiceren G 1ste + 2de jaar woe 18u - 19u Rientje Van Oirschot
Atelier Groepsmusiceren H 1ste + 2de jaar do 19u - 20u Rientje Van Oirschot
       
Atelier Groepsmusiceren A 3de + 4de jaar di 17u - 18u Isabelle Braet
Atelier Groepsmusiceren B 3de + 4de jaar (volzet) woe 16u30 - 17u30 Britney Huysmans
Atelier Groepsmusiceren C 3de + 4de jaar (volzet) do 18u - 19u

Rientje Van Oirschot

Atelier Groepsmusiceren D 3de + 4de jaar  vrij 19u - 20u Britney Huysmans
Atelier Groepsmusiceren E 3de + 4de jaar (volzet) zat 11u - 12u Isabelle Braet
Atelier Groepsmusiceren F 3de + 4de jaar ma 19u - 20u Britney Huysmans
Atelier Groepsmusiceren G 3de + 4de jaar woe 17u - 18u Rientje Van Oirschot
       

Atelier Groepsmusiceren klarinet

1ste + 2de + 3de + 4de jaar

ma 19u - 20u Katelijne Vanderhoeft

De dag en het uur van het instrument wordt na inschrijving met de leerkracht besproken

Muziekatelier volwassenen (vanaf 15 jaar)

Muziekatelier 1A di 19u - 20u Isabelle Braet
Muziekatelier 1B ma 19u - 20u Rientje Van Oirschot
Muziekatelier pop jazz 1 ma 18u - 19u Fré Madou
       
Muziekatelier 2A ma 19u - 20u Carine Melotte
Muziekatelier 2B  woe 20u - 21u Carine Melotte
Muziekatelier pop jazz 2 ma 20u - 21u Fré Madou
       
Muziekatelier 3A  di 19u - 20u Carine Melotte
Muziekatelier 3B woe 18u - 19u Carine Melotte

Atelier Groepsmusiceren volwassenen 1ste + 2de + 3de jaar (vanaf 15 jaar)

Atelier Groepsmusiceren A ma 20u - 21u Carine Melotte
Atelier Groepsmusiceren B di 20u - 21u Carine Melotte
Atelier Groepsmusiceren C woe 19u - 20u Carine Melotte
Atelier Groepsmusiceren pop jazz 1 + 2 ma 19u - 20u Fré Madou

De dag en het uur van het instrument wordt na inschrijving met de leerkracht besproken

 

Derde graad

In deze graad volg je 1u muzieklab + 1u groepsmusiceren + 1u instrument

Muzieklab klassiek jongeren

Muzieklab 1A 'hoe klinkt het?' di 17u - 18u Ann Verachtert
Muzieklab 1B 'hoe maak je het?' vrij 18u - 19u Ann Verachtert
Muzieklab houtblazers 1 di 17u - 18u Erwin Van Troyen
Muzieklab gitaar 1 woe 16u - 17u Jaap Majoor
       
Muzieklab 2A do 18u - 19u Ann Verachtert
Muzieklab 2B vr 17u - 18u Ann Verachtert
Muzieklab houtblazers 2 di 17u - 18u Erwin Van Troyen
Muzieklab gitaar 2 ma 18u - 19u Jaap Majoor
       
Muzieklab 3A di 18u - 19u Ann Verachtert
Muzieklab 3B vr 19u - 20u Ann Verachtert
Muzieklab houtblazers 3 di 19u - 20u Erwin Van Troyen
Muzieklab gitaar 3 ma 18u - 19u Jaap Majoor

Muzieklab 1A 'Hoe klinkt het?': In de lessen Hoe klinkt het? hebben we vooral aandacht voor de verschillende instrumenten en hoe ze te herkennen.

Muzieklab 1B 'Hoe maak je het?': In de lessen Hoe maak je het? onderzoeken we hoe componisten weten te toveren met klanken en hoe je zelf ook kan componeren.

 

Alle lessen muzieklab jongeren van Ann Verachtert worden georganiseerd in lessenreeksen. Zo ontzien we de examenperiodes in de dagscholen. Ter compensatie van deze lesvrije periodes zal je wel deelnemen aan 2 bijzondere projecten die in de loop van het schooljaar zullen plaatsvinden. Je krijgt in september een pdf met een keuze aan concerten, workshops, museumbezoeken, ….

Je wordt voor dit vak geëvalueerd op aanwezigheid, inzet en deelname aan de extra activiteiten.

Lessenreeks 1 : week van 3 sept 2018 tot en met week van 26 november 2018

Lessenreeks 2 : week van 7 januari 2019 tot en met week van 18 maart  2019

Lessenreeks 3 : week van 23 april 2019 tot en met week van 27 mei 2019

 

Muzieklab klassiek volwassenen

Muzieklab 1 di 20u - 21u Ann Verachtert
       
Muzieklab 2 do 19u - 20u Ann Verachtert
       
Muzieklab 3 di 19u - 20u Ann Verachtert

Muzieklab Pop-Jazz

Muzieklab 1A ma 18u - 19u Peter Kox
Muzieklab 1B (om de 2 weken) za 12u30 - 14u30 Peter Kox
       
Muzieklab 2A ma 19u - 20u Peter Kox
Muzieklab 2B (om de 2 weken) za 10u30 - 12u30 Peter Kox
       
Muzieklab 3 ma 20u - 21u Peter Kox
       

De lessen groepsmusiceren en BP worden individueel afgesproken met de leerkracht in september. 

De grotere groepsensembles vind je hieronder:

Groepsmusiceren houtblazers di 18u - 19u Erwin Van Troyen
Groepsmusiceren accordeon woe 19u - 20u Bart Wils
Groepsmusiceren gitaar ma 19 - 20u Martje Sermeus
Groepsmusiceren gitaar do 19u - 20u Martje Sermeus
Groepsmusiceren gitaar woe 17u - 18u Jan Sanen
Groepsmusiceren strijkers woe 19u - 20u Wilfried Wouters
Groepsmusiceren koor volw. di 20u - 21u Solange Collard
Groepsmusiceren koor jongeren vrij 19u30 - 20u30 Mirl Marrannes
Groepsmusiceren kopers zat 10u - 12u Bernd Van Echelpoel
Groepsmusiceren saxofoon woe 19u - 20u Ronny Verfaillie

Kortlopende studierichtingen

Muziekgeschiedenis

Muziekgeschiedenis klassiek do 16u - 18u Ann Verachtert
Muziekgeschiedenis pop jazz ma 19u - 21u Erik Bogaerts