Afdeling Centrum

Uurrooster schooljaar 2019 - 2020

 

Eerste graad (6 en 7 jarigen)

In deze graad volg je 1u muziekinitiatie

Muziekinitiatie 

Muziekinitiatie 1A (6-jarigen) do 17u - 18u Pimpanit Karoonyavanich
Muziekinitiatie 1B (6-jarigen) za 9u - 10u Britney Huysmans
Muziekinitiatie 2A (7-jarigen) do 16u - 17u Pimpanit Karoonyavanich
Muziekinitiatie 2B (7-jarigen) woe 14u - 15u Britney Huysmans
Muziekinitiatie klarinet (6 en 7 -jarigen) ma 18u - 19u Katelijne Vanderhoeft

Tweede graad

In deze graad volgt je 2u muziekatelier + 1u instrument

Muziekatelier (vanaf 8 jaar)

Muziekatelier 1A ma 17u - 18u woe 15u - 16u Britney Huysmans
Muziekatelier 1B di 16u - 17u zat 10u - 11u Isabelle Braet
Muziekatelier 1C woe 13u30 - 14u30 do 16u - 17u Rientje Van Oirschot 
Muziekatelier 1D (volzet) ma 17u - 18u do 17u - 18u Katelijne Vanderhoeft
Muziekatelier 1E vrij 18u - 19u vrij 19u - 20u Britney Huysmans
       
Muziekatelier 2A woe 16u - 17u vrij 17u - 18u Britney Huysmans
Muziekatelier 2B di 17u - 18u zat 11u - 12u Isabelle Braet
Muziekatelier 2C ma 18u - 19u ma 19u - 20u Britney Huysmans
Muziekatelier 2D ma 16u - 17u woe 12u30 - 13u30 Rientje Van Oirschot
Muziekatelier 2E (volzet) ma 17u - 18u do 17u - 18u Rientje Van Oirschot
       
Muziekatelier 3A ma 18u - 19u ma 19u - 20u Rientje Van Oirschot
Muziekatelier 3B (volzet) di 16u30 - 17u30 di 17u30 - 18u30 Carine Melotte
Muziekatelier 3C zat 10u - 11u zat 11u - 12u Pimpanit Karoonyavanich
Muziekatelier 3D woe 17u - 18u woe 18u - 19u Rientje Van Oirschot
       
Muziekatelier 4A (volzet) ma 16u30 - 17u30 ma 17u30 - 18u30 Carine Melotte
Muziekatelier 4B woe 14u30 - 15u30 woe 15u30 - 16u30 Rientje Van Oirschot
Muziekatelier 4C do 18u - 19u do 19u - 20u Rientje Van Oirschot
Muziekatelier 4D di 18u - 19u di 19u - 20u Isabelle Braet

 

Muziekatelier volwassenen (vanaf 15 jaar)

1u muziekatelier + 1u groepsmusiceren + 1u instrument

Muziekatelier 1A woe 19u - 20u Carine Melotte
Muziekatelier 1B di 19u - 20u Isabelle Braet
Muziekatelier pop jazz 1 ma 18u - 19u Benjamin Hermans
       
       
Muziekatelier 2A ma 20u - 21u Rientje Van Oirschot
Muziekatelier 2B  di 19u - 20u Carine Melotte
Muziekatelier pop jazz 2 ma 20u - 21u Benjamin Hermans
       
Muziekatelier 3A  ma 20u - 21u Carine Melotte
Muziekatelier 3B woe 21u - 22u Carine Melotte
muziekatelier 3 pop jazz 3 ma 21u - 22u Benjamin Hermans

Groepsmusiceren volwassenen 1ste + 2de + 3de jaar (vanaf 15 jaar)

Groepsmusiceren A ma 19u - 20u Carine Melotte
Groepsmusiceren B di 20u - 21u Carine Melotte
Groepsmusiceren C woe 20u - 21u Carine Melotte
Groepsmusiceren pop jazz 1 + 2 + 3 ma 19u - 20u Benjamin Hermans

De dag en het uur van het instrument wordt na inschrijving met de leerkracht besproken

 

Derde graad

In deze graad volg je 1u muzieklab + 1u groepsmusiceren + 1u instrument

Muzieklab jongeren

Muzieklab klassiek 1A di 18u - 19u Ann Verachtert
Muzieklab klassiek 1B vrij 17u - 18u Ann Verachtert
Muzieklab houtblazers 1      
Muzieklab gitaar 1      
       
Muzieklab klassiek 2A di 17u - 18u Ann Verachtert
Muzieklab klassiek 2B vrij 18u - 19u Ann Verachtert
Muzieklab houtblazers 2      
Muzieklab gitaar 2      
       
Muzieklab klassiek 3A do 18u - 19u Ann Verachtert
Muzieklab klassiek 3B vrij 19u - 20u Ann Verachtert
Muzieklab houtblazers 3      
Muzieklab gitaar 3      

Alle lessen muzieklab jongeren van Ann Verachtert worden georganiseerd in lessenreeksen. Zo ontzien we de examenperiodes in de dagscholen. Ter compensatie van deze lesvrije periodes zal je wel deelnemen aan 2 bijzondere projecten die in de loop van het schooljaar zullen plaatsvinden. Je krijgt in september een pdf met een keuze aan concerten, workshops, museumbezoeken,…Je wordt voor dit vak geëvalueerd op aanwezigheid, inzet en deelname aan de extra activiteiten.

Alle lessen muzieklab klassiek hebben plaats in campus Lyceum,

Hertoginstraat 17

Lessenreeks 1 : week van 9 sept 2019 tot en met week van 25 november 2019

Lessenreeks 2 : week van 6 januari 2020 tot en met week van 16 maart  2020

Lessenreeks 3 : week van 20 april 2020 tot en met week van 25 mei 2020

Muzieklab klassiek volwassenen

Muzieklab 1 di 19u - 20u Ann Verachtert
       
Muzieklab 2 di 20u - 21u Ann Verachtert
       
Muzieklab 3 do 19u - 20u Ann Verachtert

Muzieklab Pop-Jazz

Muzieklab 1A ma 19u - 20u Peter Kox
Muzieklab 1B (om de 2 weken) za 14u30 - 16u30 Peter Kox
       
Muzieklab 2A ma 18u - 19u Peter Kox
Muzieklab 2B (om de 2 weken) za 12u30 - 14u30 Peter Kox
       
Muzieklab 3A ma 20u - 21u Peter Kox
Muzieklab 3B (om de 2 weken) za 10u30 - 12u30 Peter Kox

De lessen groepsmusiceren en BP worden individueel afgesproken met de leerkracht in september. 

De grotere groepsensembles vind je hieronder:

Groepsmusiceren houtblazers di 18u - 19u Erwin Van Troyen
Groepsmusiceren accordeon zat 10u - 11u Bart Wils
Groepsmusiceren gitaar ma 19 - 20u Martje Sermeus
Groepsmusiceren gitaar do 19u - 20u Martje Sermeus
Groepsmusiceren gitaar woe 17u - 18u Jan Sanen
Groepsmusiceren strijkers woe 19u - 20u Wilfried Wouters
Groepsmusiceren koor volw.      
Groepsmusiceren koor jongeren vrij 19u30 - 20u30 Mirl Marrannes
Groepsmusiceren kopers zat 10u - 12u Bernd Van Echelpoel
Groepsmusiceren saxofoon woe 19u - 20u Ronny Verfaillie
Cross Over di 19u - 20u30 Mirjam De Wit

Kortlopende studierichtingen

Muziekgeschiedenis

Muziekgeschiedenis klassiek do 16u - 18u Ann Verachtert
Muziekgeschiedenis pop jazz ma 19u - 21u Erik Bogaerts