Afdeling Hove

Uurrooster schooljaar 2019 - 2020

 

Eerste graad (6 en 7 jarigen)

In deze graad volg je 1u muziekinitiatie

Muziekinitiatie

Muziekinitiatie A  6 + 7 jarigen ma 16u45 - 17u45 Manon Zonnekein
Muziekinitiatie B  6 + 7 jarigen di 16u45 - 17u45 Manon Zonnekein

 

Tweede graad

In deze graad volg je 2u muziekatelier + 1u instrument

Muziekatelier jongeren (vanaf 8 jaar)

Muziekatelier 1A do 16u45 - 17u45 ma 17u45 - 18u45 Manon Zonnekein
Muziekatelier 1B woe 14u30 - 15u30 ma 17u45 - 18u45 Manon Zonnekein
       
Muziekatelier 2A (volzet) ma 15u45 - 16u45 do 17u45 - 18u45 Manon Zonnekein
Muziekatelier 2B woe 15u30 -16u30 do 17u45 - 18u45 Manon Zonnekein
       
Muziekatelier 3A (volzet) do 15u45- 16u45 di 17u45 - 18u45 Manon Zonnekein
Muziekatelier 3B woe 16u30 - 17u30 di 17u45 - 18u45 Manon Zonnekein
       
Muziekatelier 4A di 15u45 - 16u45 di 16u45 - 17u45

Manon Zonnekein

Rientje Van Oirschot

Muziekatelier 4B woe 17u30 - 18u30 di 16u45 - 17u45

Manon Zonnekein

Rientje Van Oirschot

Muziekatelier volwassenen (vanaf 15 jaar)

1u muziekatelier + 1u groepsmusiceren + 1u instrument

Muziekatelier VW 1 di 19u - 20u Rientje Van Oirschot
Muziekatelier VW 2 + 3 di 21u - 22u Rientje Van Oirschot
Atelier Groepsmusiceren VW 1ste + 2de + 3de jaar di 20u - 21u Rientje Van oirschot

De dag en het uur van het instrument wordt na inschrijving besproken met de leerkracht

 

Derde graad

In deze graad volg je 1u muzieklab + 1u groepsmusiceren + 1u instrument

Muzieklab jongeren

Muzieklab 1 woe 17u - 18u Ann Verachtert
       
Muzieklab 2 woe 16u - 17u Ann Verachtert
       
Muzieklab 3 woe 15u - 16u Ann verachtert
       
Muzieklab expert 1 + 2 + 3 di 18u - 19u Rientje Van Oirschot
       
Muzieklab productieklas A 1 + 2 + 3 ma 18u - 19u Marnie Zschöckner
Muzieklab productieklas B 1 + 2 + 3 ma 20u - 21u Marnie Zscöckner

Alle lessen muzieklab jongeren van Ann Verachtert worden georganiseerd in lessenreeksen. Zo ontzien we de examenperiodes in de dagscholen. Ter compensatie van deze lesvrije periodes zal je wel deelnemen aan 2 bijzondere projecten die in de loop van het schooljaar zullen plaatsvinden. Je krijgt in september een pdf met een keuze aan concerten, workshops, museumbezoeken,…Je wordt voor dit vak geëvalueerd op aanwezigheid, inzet en deelname aan de extra activiteiten.

Lessenreeks 1 : week van 9 sept 2019 tot en met week van 25 november 2019

Lessenreeks 2 : week van 6 januari 20120 tot en met week van 16 maart  2020

Lessenreeks 3 : week van 20 april 2020 tot en met week van 25 mei 2020

Muzieklab volwassenen

Muzieklab 1 + 2 + 3 woe 18u30 + 19u30 Ann Verachtert

 

Muzieklab pop-jazz

Muzieklab 1 woe 17u - 18u Vincent Brijs
Muzieklab 2 woe 14u - 15u Vincent Brijs
Muzieklab 3 woe 16u - 17u Vincent Brijs

De dag en het uur van het groepsmusiceren en het instrument wordt individueel met de leerkracht besproken

Groepsmusiceren

De lessen groepsmusiceren en BP worden individueel afgesproken met de leerkracht in september. 

De grotere groepsensembles vind je hieronder:

Groepsmusiceren blazers ensemble  woe 15u30 - 16u30 Marjolein Lemmens
Groepsmusiceren koor  ma 19u - 20u Marnie Zschöckner
Groepsmusiceren saxensemble  vrij 18u45 - 19u45 Ronny Verfaillie
Groepsmusiceren harmonie Hove ma 18u45 - 19u45 Sylvie Erauw