Compositie Arrangement & Singer-songwriter Pop Jazz

Compositie, Arrangement, Songschrijven (CAS)

 

 

 

Compositie: zelf muziekstukken maken 

Arrangement: bestaande muziekstukken bewerken 

Songschrijven: zelf liedjes maken 

1. CAS- Groepsles 

Je kan hiervoor inschrijven als bijvak, vanaf graad 3. Het komt in de plaats van Groepsmusiceren (ensemble).  

Wellicht wil je toch ook graag samenspelen? In dat geval vraag je daarvoor in september toelating via het secretariaat. Je kan dan vrije leerling voor Groepsmusiceren worden, op voorwaarde is dat er voldoende plaats is in de ensembles. Let wel: dan heb je 4 lesuren per week ipv. normaal 3 (Instrument, Muzieklab, CAS- Groepsles, vrije leerling Groepsmusiceren).  

 Na een verkennend gesprek waarin gepeild wordt naar interesses wordt er een lesinhoud en traject afgesproken. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt- en gespeeld.   

Enkele voorbeelden: 

Er is een theoretische cursus waarin gereedschap en methode wordt aangereikt om aan de slag te gaan. Onderwerpen: akkoordleer, melodie schrijven, instrumentleer, meerstemmig schrijven, … 

Er is een Musescore cursus als je wil leren noteren met de computer. 

Wie eerder intuitief of op het gehoor wil werken krijgt coaching. 

Er is voorlopig geen aparte DAW cursus voorzien, maar het is wel toegelaten om dit te gebruiken. 

Je krijgt coaching bij je liedjesteksten.  

Twee keer per jaar is er een toonmoment. Daarin laat je je eigen werk horen. Dat kan samen met je collega- leerlingen, de leraar, vrienden, de computer, … 

De cursus gaat voort in graad 4. De procedure bij inschrijving is hetzelfde. Alleen valt Muzieklab weg.   

 Je kan instappen in elke graad, elk jaar. Voorbeeld: je kiest eerst groepsmusiceren in graad 3, in graad 4 ga je voor CAS- Groepsles.  

2. CAS- Individueel 

Je kan CAS – Individueel als hoofdvak kiezen. Instrument, Groepsmusiceren, Muzieklab worden dan bijvakken.  

AFDELING CENTRUM 

Maandag: 18 - 19 h 

Zaterdag: 10 - 11 h 

DOCENT

Stef.minnebo@ma-go.be 

www.stefminnebo.com