Hoeveel kost het?

Hoeveel kost het per schooljaar? (bedragen september 2021)

Muziek, woord en dans:

jongeren tot 18 jaar                  € 76

jongeren met gezinskorting      € 56

jongeren met korting 2e of volgende studierichting    € 56

volwassenen vanaf 25 jaar        € 332

volwassenen met korting (zie hieonder)  € 151

volwassenen tussen 18 en 24 jaar          € 151

VOOR LEERLINGEN DIE EEN 2DE INSTRUMENT VOLGEN, EEN EXTRA LES VOLGEN OF INGESCHREVEN WORDEN ALS VRIJE LEERLING KOMT ER EXTRA INSCHRIJVINGSGELD BIJ: VOOR JONGEREN -18J €56, -25j €76 EN VOOR VOLWASSENEN +25J €151.

gezinskorting – enkel voor jongeren

Wanneer meerdere leden van hetzelfde gezin zich inschrijven in het DKO (academies voor muziek, woord, dans of beeldende kunst (Dansstudio Arlekino behoort niet tot het DKO!)) betaalt enkel de eerste het volledige inschrijvingsgeld. Alle volgende gezinsleden (jongeren) krijgen de gezinskorting. Indien het volledige inschrijvingsgeld betaald werd in een andere academie dan de MA’GO! dient er hiervan een betalingsatest van de andere academie binnengebracht te worden voor 30 september.

 

korting 2e of volgende studierichting - enkel voor jongeren

Wanneer dezelfde leerling meerdere richtingen volgt in het DKO (academies voor muziek, woord, dans of beeldende kunst (Dansstudio Arlekino behoort niet tot het DKO!)) betaalt hij enkel voor de eerste studierichting het volledige inschrijvingsgeld. Voor alle volgende studierichtingen krijgt hij korting. Indien het volledige inschrijvingsgeld betaald werd in een andere academie dan de MA’GO! dient er hiervan een betalingsattest van de andere academie binnengebracht te worden voor 30 september.

 

sociale korting - zowel jongeren als volwassenen

Indien je in aanmerking komt voor een  sociale korting betaal je het volledige bedrag en ontvang je een terugstorting                    

(€ 20 voor jongeren - € 180 voor volwassenen) indien je vóór 30 september het correcte attest bezorgt aan het secretariaat.

 

Volledig uitkeringsgerechtigde werkloze : attest VDAB, dienstig voor het DKO, opgemaakt in september

Bestaansminimumtrekker : attest OCMW

Mindervalide : Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief. Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen:

  • een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;
  • een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

In de categorie jongeren en jongvolwassenen wordt het verminderd tarief toegekend aan begunstigden van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%. Dat percentage komt overeen met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.

Resident in gezinsvervangend tehuis : attest tehuis

Personen ten laste: Een leerling kan een korting bekomen omwille van werkloosheid, recht op leefloon, tegemoetkoming als gehandicapte of het statuut van politiek vluchteling van de persoon waarvan zij/hij officieel ten laste is. Dit wordt gestaafd met een document uitgereikt door de gemeentelijke administratie.

Brusselse en Waalse attesten: Vooral instellingen in Brussel en langs de taalgrens krijgen te maken met reductie voor leerlingen uit de andere gewesten. Dat vormt meestal geen probleem omdat sommige bevoegde instellingen nationale instellingen zijn (bv. RVA) en omdat elke Vlaamse instelling een Brusselse en Waalse tegenhanger heeft.

Buitenlandse attesten: In de praktijk komen buitenlandse leerlingen vooral uit Nederland. Ook deze leerlingen hebben in bepaalde gevallen recht op vermindering. Uiteraard zijn er eigen Nederlandse documenten en uitreikende instellingen, maar in het merendeel van de gevallen kan de verificateur Nederlandse bewijsstukken goed beoordelen naar analogie met Vlaamse documenten.

 

OPGELET: Mogelijk dien je ook studiemateriaal aan te schaffen. (studieboek, cursus, huur of aankoop instrument…)