Campus Hove Muziek

Uurrooster schooljaar 2021 - 2022

 

Eerste graad (6 en 7 jarigen)

In deze graad volg je 1u muziekinitiatie

Muziekinitiatie

Muziekinitiatie 6 + 7 jarigen vrij 16u - 17u Yahandi Vasquez Alonso

 

Tweede graad

In deze graad volg je 2u muziekatelier + 1u instrument

Muziekatelier jongeren (vanaf 8 jaar)

1e jaar      
Muziekatelier 1A woe 14u - 15u vrij 17u - 18u Manon Zonnekein/yahandi Vasquez Alonso
Muziekatelier 1B di 16u30 - 17u30 do 16u30 - 17u30 Manon Zonnekein
2e jaar      
Muziekatelier 2A  woe 15u - 16u

vrij 16u - 17u

Manon Zonnekein
Muziekatelier 2B volzet di 15u30 -16u30 do 15u30 - 16u30 Manon Zonnekein
3e jaar      
Muziekatelier 3A  woe 16u - 17u

vrij 17u - 18u

Manon Zonnekein
Muziekatelier 3B di 17u30 - 18u30 do 17u30 - 18u30 Manon Zonnekein
4e jaar      
Muziekatelier 4A vrij 18u - 19u vrij 19u - 20u

 Yahandi Vasquez Alonso

Muziekatelier 4B  di 15u30 - 16u30 di 16u30 - 17u30

 Rientje Van Oirschot

Muziekatelier volwassenen (vanaf 15 jaar)

1u muziekatelier + 1u groepsmusiceren + 1u instrument

Muziekatelier VW 1 + 2 + 3 di 21u - 22u Rientje Van Oirschot
Atelier Groepsmusiceren VW 1ste + 2de + 3de jaar di 20u - 21u Rientje Van oirschot

De dag en het uur van het instrument wordt na inschrijving besproken met de leerkracht

 

Derde graad

In deze graad volg je 1u muzieklab + 1u groepsmusiceren + 1u instrument

Muzieklab jongeren

Muzieklab klassiek 1 + 2 + 3 di 17u30 - 18u30 Rientje Van Oirschot
Muzieklab expert 1 + 2 + 3 di 19u - 20u Rientje Van Oirschot
Muzieklab productieklas A 1 + 2 + 3 ma 18u - 19u Marnie Zschoeckner

 

Muzieklab volwassenen

Muzieklab klassiek di 17u30 - 18u30 Rientje Van Oirschot
Muzieklab expert 1 + 2 + 3 di 19u - 20u Rientje Van Oirschot

 

Muzieklab pop-jazz

Muzieklab 1 woe 13u - 14u Vincent Brijs
Muzieklab 2 woe 14u - 15u Vincent Brijs
Muzieklab 3 woe 16u - 17u Vincent Brijs

De dag en het uur van het groepsmusiceren en het instrument wordt individueel met de leerkracht besproken

Groepsmusiceren

De lessen groepsmusiceren en BP worden individueel afgesproken met de leerkracht in september. 

De grotere groepsensembles vind je hieronder:

Groepsmusiceren blazers ensemble  vrij 18u - 19u Marjolein Lemmens
Groepsmusiceren koor  ma 19u - 20u Marnie Zschoeckner
Groepsmusiceren saxensemble       
Groepsmusiceren gitaar do 18u45 - 19u45 Jaap Marjoor
Groepsmusiceren harmonie Hove ma 18u45 - 19u45 Sylvie Erauw
Groepsmusiceren pop-jazz 1 woe 18u - 19u Vincent Brijs
Groepsmusiceren pop-jazz 2 woe 19u - 20u Vincent Brijs