Pop Jazz

In de Pop Jazz van Ma'GO! wordt vooral gewerkt aan moderne muziekstijlen vanaf de 20steeeuw, zoals jazz, blues, pop, rock, funk, latin, ...  

Een belangrijk accent ligt op improvisatie. Het uiteindelijke doel is om samen te spelen in een groep met een ritmesectie, blazers en zang.

  • Voor volwassenen hebben we in de tweede graad een specifiek Muziekatelier vanaf 15 jaar 
  • In de derde graad is er een apart Muzieklab Pop Jazz , waar vooral gehoortraining, akkoordenleer , ritmiek en stijlkennis wordt aangeleerd.
  • In de derde graad kan je ook het vak Compositie , Arrangement & Singer songwriting (CAS) volgen. Dit vak komt in de plaats van groepsmusiceren. 
  • Muziekgeschiedenis Pop Jazz is een aparte studierichting van drie jaar die je kan volgen of kan je ook als keuzevak volgen in de derde en vierde graad.

Je kan volgende instrumenten volgen in pop jazz:

ELEKTRISCHE BAS & CONTRABAS 

DRUMS

ELEKTRISCHE GITAAR 

PIANO & KEYBOARD

SAXEN & FLUIT

TROMPET, KOPERS

VIOOL (STRIJKERS)

ZANG 

voor meer info: 
Coördinator Vakwerkgroep Pop Jazz peter.kox@ma-go.be