Muzische basisschool

Scholengroep Antigon startte vanaf 1 september 2011 met een nieuwe basisschool waar muzische vorming voorop staat. Er is een sterke kruisbestuiving tussen de MA'GO en de nieuwe basisschool. Tijdens de schooluren ontdekken de kinderen verschillende kunstzinnige talen zoals muziek, woord en dans. Na de schooluren kunnen de kinderen zich in de academie verder verdiepen in een kunstdiscipline. Muze en rede, de oude Grieken wisten al dat beide nodig zijn voor een harmonische ontwikkeling van verstand en gevoel. Vandaag wordt er teveel vertrokken van een eenzijdige intellectuele ontwikkeling. Alleen de rede komt aan bod. De nieuwe basisschool voegt daar kunst aan toe. Kunst stelt vragen. Kunst stimuleert de fantasie. Kunst laat kinderen zoeken naar nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Of zoals Einstein het treffend verwoordde: “Verbeelding is belangrijker dan kennis. Kennis is begrensd, verbeelding omarmt de hele wereld.”

dans