Nieuwe corona maatregelen vanaf maandag 1/2/2021

  • 28 januari 2021
Beste ouders, 
Beste leerlingen,
 
Zoals jullie in de media ongetwijfeld vernomen hebben zijn er ook voor het deeltijds kunstonderwijs nieuwe maatregelen. 
Er is heel wat onduidelijkheid, wij proberen daarom jullie zo duidelijk mogelijk te informeren. 
 
- Voor leerlingen boven de 12 jaar blijven de huidige maatregelen verder lopen. 
- Leerlingen onder de 12 jaar krijgen maximum met 10 les.
- De nieuwe maatregelen gaan in vanaf maandag 1/2/2021
 
Wij zorgen er voor dat alle leerlingen onder de 12 jaar wekelijks les blijven krijgen. We willen ook nog eens bednadrukken dat onze opleidingen geen hobby zijn zoals ook de minister van onderwijs bevestigd heeft. Je kan ook de opleidingen dans, woord en muziek blijven combineren. Wij hopen dat jullie allemaal even enthousiast naar onze lessen blijven komen
 
De docenten van de groepslessen laten jullie weten hoe de groepen eventueel gesplitst worden en wie om hoe laat komt.
 
Wij zijn blij dat we jullie kunnen blijven les geven in de komende weken en blijven zorgen voor een veilige, enthousiaste en kwalitatieve les omgeving in ons onderwijs.
Aarzel niet ons en onze docenten te contacteren als jullie concrete vragen hebben. 
 
Hieronder vinden jullie de mededeling van het departement onderwijs en een link naar een overzichtsartikel op VRT nieuws. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/27/wat-met-het-deeltijdskunstonderwijs/

SCHOOLDIRECT - DEPARTEMENT ONDERWIJS:

- Leerlingen jonger dan 12 jaar: groepen van maximaal 10.

- Organiseer je activiteiten waar mogelijk buiten.

- Vermijd de combinatie van het bestaande DKO-aanbod met hobby's buiten het DKO.

Toepassing regels buitenschoolse activiteiten in DKO In het deeltijds kunstonderwijs (DKO) komen kinderen uit verschillende scholen samen buiten de normale periode van het ‘dagonderwijs’. Anderzijds bestaan er al langer strenge protocollen in het DKO die nauwgezet worden toegepast. Het DKO kan je ook niet zomaar beschouwen als een 'gewone hobby': het leidt tot een diploma en in sommige gevallen ook tot hoger onderwijs. Daarom heeft minister Weyts samen met het brede onderwijsveld beslist om de maatregelen die nu gelden voor het DKO (zoals hier opgelijst) te behouden. De enige wijziging is dat bij de -12-jarigen de groep beperkt wordt tot maximaal 10 en dat activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd worden, in de volle wetenschap dat dit voor sommige activiteiten (zoals piano) niet altijd mogelijk is. In dat geval kan de opleiding nog steeds binnen georganiseerd worden. Vermijd de combinatie van het bestaande DKO-aanbod met hobby’s buiten het DKO.