Evaluatie & Leerplan

KUNSTIG COMPETENT

De essentie van het deeltijds kunstonderwijs in Ma'GO! is een brede artistieke vorming bieden, en het 'unieke ik' helpen ontwikkelen. De evaluatie wordt opgedeeld in 5 ‘rollen’ samen vormen zij het unieke ik. Elke rol staat voor één van de kernen uit het DKO-DNA. Het rolmodel reikt een gemeenschappelijk kader en woordenschat aan om over de disciplines heen met elkaar in gesprek te kunnen gaan en samen te werken. 

        • De vakman, ontwikkelt vakmanschap.  

        • De kunstenaar, scherpt de eigen verbeelding en expressiekracht aan.  

        • De onderzoeker, stelt vragen, experimenteert en (onder)zoekt. 

        • De samenspeler, werkt samen met anderen. 

        • De performer, toont (zich) aan een publiek.

INTAKEGESPREK

De leerling krijgt tijdens de opleiding feedback over de ontwikkeling van de leerdoelen competenties. Bij het begin van het schooljaar worden de competenties en de leerdoelen in een intentiegesprek. In dit gesprek onderzoeken leraar en leerling waar ze gedurende een semester of jaar willen op inzetten. Drie perspectieven komen samen: 

  • de wensen, dromen van de leerling; 
  • de verwachtingen en doelen die de leraar voor deze leerling belangrijk vindt; 
  • de competenties die de academie en/ of de overheid naar voor schuiven.

De resultaten van dit intakegesprek worden geregistreerd als eerste evaluatie in DKO3 en doorgestuurd in november naar de leerling (en ouders).

EVALUATIEFICHE

In februari en juni krijgen de leerlingen een evaluatiefiche.

De evaluatiefiche is de basis voor een gesprek tussen de leerling (en ouders) en de docent. Je kan dus zeker vragen stellen aan je docent over je feedback. De evaluatiefiche bestaat uit een overzicht van de competenties en leerdoelen waaraan je gewerkt hebt in de afgelopen periode én een feedback van de docent.

Je krijgt een proces evaluatie voor het eerste en tweede semester en eventueel ook feedback voor de toonmomenten waaraan je tijdens het schooljaar hebt deelgenomen 

TOONMOMENT

Alle leerlingen nemen tweemaal per jaar deel aan een toonmoment.

Leerlingen die een graad afsluiten (2.3 (volwassenen), 2.4 (jongeren), 3.3 en 4.3) geven op het einde van het jaar een Laureatenvoorstelling. Voor de toonmomenten krijgen jullie feedback van jullie docent, voor de Laureatenvoorstelling krijgen jullie feedback van je docent én van een jury. 

Tenslotte krijg je op het einde van het schooljaar ook nog een Eindevaluatie van je docent waar ook wordt meegedeeld of je geslaagd bent of niet

RAAMLEERPLAN KUNSTIG COMPETENT

De competenties en leerdoelen waar we aan werken zijn vastgelegd in het kunstig competent raamleerplan.

https://sites.google.com/view/wwwraamleerplandkobe/start

Er zijn maar twee raamleerplannen: een voor Podiumkunsten en een voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten.  

Hiermee benadrukken we de grote gemeenschappelijkheid tussen de domeinen.  

VAST EN OPEN 

Elk raamleerplan bestaat uit twee delen: 
een vast raamwerk en een invulbaar academieluik.  

De raamleerplannen geven houvast, het academieluik geeft beleidsruimte. Zo zo leggen we eigen accenten.   

ARTISTIEKE COMPETENTIES  

De 5 artistieke rollen (vakman, kunstenaar, onderzoeker, samenspeler en performer) en 20 artistieke competenties vormen het ordenend kader. De 101 heldere en haalbare leerdoelen maken het nog concreter.  

MAATWERK & INSPIRATIE

Met het raamleerplan ontwikkelt een leraar een leertraject op maat van de leerling. De diversiteit van ons academiepubliek maakt standaardisatie onmogelijk. Elke leerling zijn traject, is een principe. De raamleerplannen geven inspirerende tips over aanpak en evaluatie. 

INVULBAAR ACADEMIELUIK VAN DE VAKWERKGROEP


Het academieluik is opgesteld door de docenten in onze vakwerkgroepen en weerspiegelt de doelen waaraan een leerling in een bepaalde studierichting zal werken. Het geeft de visie van de vakwerkgroep op de opleiding weer.

Het leerplan en het academieluik vormen een kader dat uitnodigt voor een gesprek.

  • Een voortdurend gesprek, evaluatie en bijsturing door de docenten. Wat vinden we belangrijk? Waar willen we samen aan werken? Welke uitdagingen wil ons team oppakken?
  • Een gesprek met leerlingen (en ouders) over de persoonlijke doelen en het traject van een leerling vertrekkende vanuit dit kader. Waar wil ik op inzetten? Wat wil ik bereiken? Wat zijn mijn dromen en verwachtingen.

Het academieluik is beschikbaar op de website en wordt samengevat in een lijst met leerdoelen en competenties die de vakgroep gebruikt om te evalueren. De lijst wordt weergegeven in de evaluatiefiches op dko3.

KWALITEIT VAN DE EVALUATIE

Een kwaliteitsvolle evaluatie is valide, betrouwbaar en transparant. Wij hertalen deze standaarden in 4 v’s: Voortdurend, Veelzijdig, Voedend en Veeleisend

Voortdurend
We baseren onze vaststellingen op verschillende bronnen en momenten. Lessen, toonmomenten, opdrachten, persoonlijke studie,... Alle aspecten van de artistieke ontwikkeling zijn onderdeel van de evaluatie.

Veelzijdig
De evaluatie bestaat uit mondelinge feedback, onderzoeksopdrachten, zelfreflecties, peer-feedback, schriftelijke evaluaties, feedback van het publiek,... We nodigen externe juryleden uit om een andere kijk te geven op de competenties en ontwikkeling van de leerlingen. We werken als team. We kijken bij elkaar en sturen bij. 

Voedend
Een evaluatiefiche is voedend en geeft de leerling inspiratie om verder te werken. We geven feedback waar een leerling mee verder kan. Een feedback nodigt uit om nieuwe uitdagingen aan te gaan en verder te verdiepen.

Veeleisend
Een evaluatie vraagt het uiterste van een leerling, stelt vragen en stuurt bij. We zijn veeleisend en dagen de leerling voortdurend uit om zijn visie en ideeën te toetsen met de wereld rond zich. 

ONTWIKKELING VAN EEN 'UNIEKE IK'

De evaluatie ondersteunt de ontwikkeling van het 'unieke ik'. Elke leerling heeft een eigen artistiek profiel. Elke leerling heeft talenten en werkpunten. Elke leerling zoekt naar zijn grenzen. Elke leerling kiest zijn eigen traject.

De docent geeft richting, stuurt bij en stelt in vraag.

Evaluatie in onze school dient niet om te meten, vergelijken, classificeren en ordenen. Wij geven geen punten en brengen de leerlingen niet onder in categorieën.

Onze evaluatie stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, daagt de leerling uit om zijn grenzen te verleggen en nodigt hem uit om in gesprek te gaan met de wereld.