Historische instrumenten

Muziekakademie Antwerpen  Edward  2010 019

Reeds vele jaren bestaat er in de MA'GO een afdeling oude muziek.

 

De oude muziek is de laatste decennia een belangrijke factor geworden in het muziekleven, er is veel interesse en ook jonge generaties zijn enthousiast om een historisch instrument te leren bespelen.

 

Wat is eigenlijk oude muziek?

Onder oude muziek verstaat men het muziekrepertoire dat volgens historische inzichten en technieken wordt benaderd en bij voorkeur gespeeld wordt op originele instrumenten of kopieën ervan. Dit heeft als gevolg dat de tijdspanne zeer breed is, gaande van de vroegst gekende klanken tot de composities van gisteren. 

 

Er is ook ruimte voor improvisatie en nieuwe creaties.

Onze afdeling organiseert jaarlijks leerlingen en lerarenconcerten, diverse overkoepelende projecten en allerlei activiteiten rond oude muziek.

 

De cursussen zijn er voor allen vanaf 8 jaar, maak gerust een afspraak en kom een instrument uitproberen!

 

Volgende instrumenten worden tijdens het schooljaar 2018-2019 onderwezen, het aanbod wordt geregeld uitgebreid.De school bezit een aantal huurinstrumenten.

 

 

 

Barokviooldocent An Van Laethem

 

Barokcello docent Herlinde Verheyden

 

Barokgitaar docent 

 

Bazuin ( baroktrombone ) docent Wim Becu

 

Blokfluit , sopraan, alt , tenor en basblokfluit, alle Renaissance blokfluiten

docenten Veronica Joris , Marleen Leicher, Sarie Cottyn ( Hove) 

 

Cornetto( zink) docent Marleen Leicher

 

Gamba docent Piet Stryckers 

 

Klavecimbeldocent Kersten Cottyn

 

Natuurtrompet docent Alain Deruddere 

 

Orgel docent Annelies Focquaert 

 

Pianofortedocent Els Flement

 

Traversodocent Pieter Van Overloop

 

 

Er is ook een groot aanbod aan gemeenschappelijke vakken in onze oude muziekafdeling.

 

Improvisatie docenten Kersten Cottyn en Marleen Leicher

 

Begeleidinspraktijk  docent Kersten Cottyn 

 

Groepsmusiceren  docent Patrick Denecker

 

Groepsmusiceren vocaal ensemble docent Patrick Denecker

 

 

Muzieklab oude muziek folder met informatie in bijlage 

Coördinator muzieklab Wim Becu

 

Coördinator afdeling Marleen Leicher 

Promofilm

 

Promofilm