Over ons

Ma'GO! de Muzische Academie van het Gemeenschapsonderwijs bestaat dit jaar 50 jaar.

HISTORIEK   

Ze werd opgericht op 23 september 1970 als toenmalige “Rijksmuziekacademie” met als directeur dhr.Gilbert De Greeve. In tegenstelling tot de academies van Anderlecht, Schaarbeek, Etterbeek en Voeren werd zij niet gesticht om taalpolitieke redenen. Een analogie valt te trekken met de Gemeenschapsacademie van de stad Gent.

Toen de muziekschool van Antwerpen onder impuls van Peter Benoit promoveerde tot conservatorium, bleven de lagere afdelingen binnen de school aanwezig tot een herstructurering in het hoger kunstonderwijs in juli 1970. De hogeschool hoopte duidelijkheid te scheppen tussen professioneel en niet-professioneel onderwijs.

Aan de basis van deze beslissing en uitvoering ervan lagen drie figuren, met name dhr. Andries Kinsbergen, gouverneur van de provincie en voorzitter van de Commissie van Toezicht, mevr. Mathilde Schroyens, toenmalig schepen van cultuur en dhr. Eugène Traey, toenmalig directeur van het KVMC.

VERNIEUWING   

Aanvankelijk gevestigd op verschillende locaties in de stad, verkreeg de school een ruime vestigingsplaats aan de Mechelsesteenweg, een belangrijke verbindingsweg naar het centrum van de stad. In de eerste periode werd de school gekenmerkt door een zin voor experiment en vernieuwing. Gedurende vele jaren werd de methodiek van Kódaly, in nauwe samenwerking met een aantal Antwerpse lagere scholen, ontwikkeld en toegepast. Een spijtige organisatorische reden alsook een tekort aan professionele pedagogische opvolging lag aan de grondslag van het stopzetten van dit initiatief. Een aantal jaren later vond ook het Aquariusproject onderdak in de academie. Helaas kon ook dit initiatief niet verdergezet worden.

Onder leiding van de huidige directeur dhr. Luc Vanvaerenbergh zet de academie haar zoektocht naar innoverende aspecten binnen het kunstonderwijs voort.

De school was de afgelopen jaren onder meer één van de voortrekkers van het project Kunstig Competent. Een project waar een aantal academies, onder leiding van Erik Schrooten en Luc Bosmans, een nieuwe evaluatiesysteem voor het deeltijdskunstonderwijs ontwikkelden. Dit project zette zich uiteindelijk verder in een nieuw leerplan dat ondertussen gebruikt wordt in de meeste DKO scholen in Vlaanderen. 
Ma'GO! probeert aansluiting te vinden bij verschillende projecten die het DKO proberen vernieuwen en wil een school zijn voor iedereen.