Oude Muziek

Muziekakademie Antwerpen  Edward  2010 019

Reeds vele jaren bestaat er in de Ma'GO! een afdeling oude muziek.

De oude muziek is de laatste decennia een belangrijke factor geworden in het muziekleven, er is veel interesse en ook jonge generaties zijn enthousiast om een historisch instrument te leren bespelen.

Wat is eigenlijk oude muziek?

Onder oude muziek verstaat men het muziekrepertoire dat volgens historische inzichten en technieken wordt benaderd en bij voorkeur gespeeld wordt op originele instrumenten of kopieën ervan. Dit heeft als gevolg dat de tijdspanne zeer breed is, gaande van de vroegst gekende klanken tot de composities van gisteren. 

Er is ook ruimte voor improvisatie en nieuwe creaties.

Onze afdeling organiseert jaarlijks leerlingen en lerarenconcerten, diverse overkoepelende projecten en allerlei activiteiten rond oude muziek.

De cursussen zijn er voor allen vanaf 8 jaar, maak gerust een afspraak en kom een instrument uitproberen!

 

Volgende instrumenten worden tijdens het schooljaar 2020-2021 onderwezen, het aanbod wordt geregeld uitgebreid. De school bezit een aantal huurinstrumenten.

Barokviool docent An Van Laethem

Barokcello docent Herlinde Verheyden

Bazuin (baroktrombone) docent Wim Becu

Blokfluit , sopraan, alt , tenor en basblokfluit, alle Renaissance blokfluiten

docenten Veronica Joris , Marleen Leicher, Sarie Cottyn ( Hove) 

Cornetto( zink) docent Marleen Leicher

Gamba docent Piet Stryckers 

Klavecimbel docent 

Natuurtrompet docent Alain Deruddere 

Orgel docent Annelies Focquaert 

Pianoforte docent Els Flement

Traverso docent Pieter Van Overloop

Er is ook een groot aanbod aan gemeenschappelijke vakken in onze oude muziekafdeling.

Improvisatie docent Marleen Leicher

Begeleidinspraktijk  docent Annelies Focquaert 

Groepsmusiceren docent Patrick Denecker

Vocaal Ensemble docent Patrick Denecker

Muzieklab oude muziek zie folder met informatie in bijlage 

Coördinator muzieklab Wim Becu

Coördinator afdeling  

Promofilm

 

Promofilm