Afdeling Hove

Uurrooster schooljaar 2020 - 2021

 

Eerste graad (6 en 7 jarigen)

In deze graad volg je 1u muziekinitiatie

Muziekinitiatie

Muziekinitiatie 6 + 7 jarigen ma 16u30 - 17u30  

 

Tweede graad

In deze graad volg je 2u muziekatelier + 1u instrument

Muziekatelier jongeren (vanaf 8 jaar)

1e jaar      
Muziekatelier 1A woe 14u - 15u vrij 15u30 - 16u30 Manon Zonnekein
Muziekatelier 1B di 16u30 - 17u30 do 16u30 - 17u30 Manon Zonnekein
2e jaar      
Muziekatelier 2A  woe 15u - 16u

vrij 16u30 - 17u30

Manon Zonnekein
Muziekatelier 2B di 15u30 -16u30 do 15u30 - 16u30 Manon Zonnekein
3e jaar      
Muziekatelier 3A  woe 16u - 17u

vrij 17u30 - 18u30

Manon Zonnekein
Muziekatelier 3B di 17u30 - 18u30 do 17u30 - 18u30 Manon Zonnekein
4e jaar      
Muziekatelier 4A ma 17u30 - 18u30 woe 17u - 18u

  & Manon Zonnekein

Muziekatelier 4B di 15u30 - 16u30 di 16u30 - 17u30

Rientje Van Oirschot

Muziekatelier volwassenen (vanaf 15 jaar)

1u muziekatelier + 1u groepsmusiceren + 1u instrument

Muziekatelier VW 1 di 19u - 20u Rientje Van Oirschot
Muziekatelier VW 2 di 21u - 22u Rientje Van Oirschot
Atelier Groepsmusiceren VW 1ste + 2de + 3de jaar di 20u - 21u Rientje Van oirschot

De dag en het uur van het instrument wordt na inschrijving besproken met de leerkracht

 

Derde graad

In deze graad volg je 1u muzieklab + 1u groepsmusiceren + 1u instrument

Muzieklab jongeren

Muzieklab 1 woe 15u - 16u Ann Verachtert
Muzieklab 2 woe 17u - 18u Ann Verachtert
Muzieklab 3 woe 16u - 17u Ann verachtert
Muzieklab expert 1 + 2 + 3 di 18u - 19u Rientje Van Oirschot
Muzieklab productieklas A 1 + 2 + 3 ma 18u - 19u Marnie Zschöckner

Alle lessen muzieklab jongeren van Ann Verachtert worden georganiseerd in lessenreeksen. Zo ontzien we de examenperiodes in de dagscholen. Ter compensatie van deze lesvrije periodes zal je wel deelnemen aan 2 bijzondere projecten die in de loop van het schooljaar zullen plaatsvinden. Je krijgt in september een pdf met een keuze aan concerten, workshops, museumbezoeken,…Je wordt voor dit vak geëvalueerd op aanwezigheid, inzet en deelname aan de extra activiteiten.

Lessenreeks 1 : week van 7 sept 2020 tot en met week van 23 november 2020

Lessenreeks 2 : week van 4 januari 2021 tot en met week van 15 maart  2021

Lessenreeks 3 : week van 19 april 2021 tot en met week van 24 mei 2021

Muzieklab volwassenen

Muzieklab 1 + 2 + 3 woe 18u30 + 19u30 Ann Verachtert
Muzieklab productieklas B 1 + 2 + 3 ma 20u - 21u Marnie Zscöckner

 

Muzieklab pop-jazz

Muzieklab 1 woe 13u - 14u Vincent Brijs
Muzieklab 2 woe 14u - 15u Vincent Brijs
Muzieklab 3 woe 16u - 17u Vincent Brijs

De dag en het uur van het groepsmusiceren en het instrument wordt individueel met de leerkracht besproken

Groepsmusiceren

De lessen groepsmusiceren en BP worden individueel afgesproken met de leerkracht in september. 

De grotere groepsensembles vind je hieronder:

Groepsmusiceren blazers ensemble  vrij 18u - 19u Marjolein Lemmens
Groepsmusiceren koor  ma 19u - 20u Marnie Zschöckner
Groepsmusiceren saxensemble       
Groepsmusiceren harmonie Hove ma 18u45 - 19u45 Sylvie Erauw
Groepsmusiceren pop-jazz 1 woe 18u - 19u Vincent Brijs
Groepsmusiceren pop-jazz 2 woe 19u - 20u Vincent Brijs