Afdeling Linkeroever

Uurrooster schooljaar 2020 - 2021

 

Eerste graad (6 en 7 jarigen)

In deze graad volg je 1u muziekinitiatie

Muziekinitiatie

Muziekinitiatie 6 en 7 jarigen woe 16u - 17u Isabelle Braet

 

Tweede graad

In deze graad volg je 2u muziekatelier + 1u instrument

Muziekatelier jongeren (vanaf 8 jaar)

Muziekatelier  1e jaar ma 16u  - 17u do 16u - 17u Isabelle Braet
Muziekatelier  2e jaar ma 17u - 18u do 17u - 18u Isabelle Braet
Muziekatelier  3e jaar ma 18u - 19u do 18u - 19u Isabelle Braet
Muziekatelier  4e jaar ma 19u - 20u woe 14u - 15u Isabelle Braet

De dag en het uur van het instrument wordt na inschrijving met de leerkracht besproken

Muziekatelier volwassenen (vanaf 15 jaar)

1u muziekatelier + 1u groepsmusiceren + 1u instrument

Muziekatelier + groepsmusiceren VW 3 ma 20u - 21u ma 21u - 22u Isabelle Braet

De dag en het uur van het instrument wordt na inschrijving met de leerkracht besproken

Derde graad

In deze graad volg je 1u muzieklab + 1u groepsmusiceren + 1u instrument

Muzieklab jongeren

Muzieklab 1 zat 11u30 - 12u30  
muzieklab 2  zat 10u30 - 11u30  

Alle lessen muzieklab jongeren worden georganiseerd in lessenreeksen. Zo ontzien we de examenperiodes in de dagscholen. Ter compensatie van deze lesvrije periodes zal je wel deelnemen aan 2 bijzondere projecten die in de loop van het schooljaar zullen plaatsvinden. Je krijgt in september een pdf met een keuze aan concerten, workshops, museumbezoeken,…Je wordt voor dit vak geëvalueerd op aanwezigheid, inzet en deelname aan de extra activiteiten.

Lessenreeks 1 : week van 7 sept 2020 tot en met week van 23 november 2020

Lessenreeks 2 : week van 4 januari 2021 tot en met week van 15 maart  2021

Lessenreeks 3 : week van 19 april 2021 tot en met week van 24 mei 2021

De dag en het uur van het instrument en het groepsmusiceren wordt individueel met de leerkracht besproken