Start van de lessen

  • 2 september 2019

Voor de nieuwe leerlingen:

De groepslessen muziek, dans en woord starten vanaf de tweede week van september.

De instrumentlessen starten na contact met de leerkracht (de leerkracht neemt in de loop van september contact op met de leerling)

Voor leerlingen die reeds vorig schooljaar les volgde:

De groepslessen muziek, dans en woord starten vanaf de tweede week van september.

Voor het instrument komt u vanaf de eerste week van september op dezelfde dag en uur zoals vorig schooljaar, tenzij anders door de leerkracht doorgegeven.